SHA_181101_S-35.jpg

BIJLES

Bijles is één op één aandacht van een vakdocent. Alle leerlingen die voor één vak of een onderdeel even een duwtje in de rug nodig hebben krijgen bij Studiehuis Achterhoek vakkundige bijles op maat. Dit geldt voor leerlingen van de basisschool die rekenen of taal lastig vinden en voor leerlingen van het voortgezet onderwijs die moeite hebben met één of meerdere vakken.

ONZE AANPAK

Zodra duidelijk is waar je zoon of dochter behoefte aan heeft, plannen we een eerste les in met de vakdocent. We beginnen na een korte kennismaking meteen met de bijles zodat snel duidelijk wordt waar het probleem ligt.

De bijlessen zijn sterk vraag-gestuurd: wat heb jij nodig en hoe vaak? Daarnaast krijgt een leerling huiswerk mee om te oefenen. Dit mag bij ons onder toezicht, maar je kunt er ook voor kiezen om dit thuis te doen.