Ja, ik wil effectiever leren!

Meer informatie
  • header
  • header
  • header
  • header
  • header
  • header

Tussen wal en schip

Kortgeleden had ik een indringend gesprek met de moeder van Lisa. Ze tobt over haar dochter; het gaat niet lekker op school. Onderzoek heeft aangetoond dat Lisa een groot verschil heeft tussen de verbale en performale intelligentie. De verbale score is gemiddeld, terwijl de performale score een stuk lager ligt. Anders gezegd; Lisa kan best goed uit haar woorden komen en lijkt logisch te redeneren, maar ze verbindt er geen concrete acties aan. Ze wil wel zelfstandig plannen, leren en haar huiswerk maken, maar het lukt haar gewoonweg niet.

Lisa zit nu in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs en er wordt steeds meer zelfstandigheid van haar verwacht. In het huidige passende onderwijs zou zij in aanmerking moeten komen voor extra begeleiding. En daar wringt de schoen. Passend onderwijs is een mooie gedachte; alle leerlingen bij elkaar die hetzelfde onderwijs volgen met daardoor dezelfde kansen. Echter, de praktijk is weerbarstiger. Hoe graag reguliere scholen en hun docenten die extra begeleiding willen geven, er is geen geld voor en daardoor is er geen tijd beschikbaar te maken. Zo lijkt het volgens mij toch een bezuinigingsmaatregel.

Lisa kan niet op het (duurdere) passend onderwijs terecht. Daar is haar beperking te gering voor. Haar moeder vindt het een logische gedachte om extra hulp voor schoolse zaken in te kopen via het PGB. Zo kan er thuis meer rust gecreëerd worden en is er misschien weer tijd voor gezellige dingen. Ook die gedachte gaat mank. Allerhande zorg mag uit het PGB betaald worden, maar huiswerkondersteuning valt daarbuiten. Want dát is de verantwoordelijkheid van school. Lisa valt dus tussen wal en schip en dat vind ik geen goede ontwikkeling.

Jolanda Schmidt Ebbers

Nieuws

Iedereen is een beetje autistisch

“Wat een autist!” wordt weleens geroepen als iemand anders reageert of geen gewenste of verwachte reactie vertoont. Zo’n opmerking is meestal niet positief bedoeld. Voor mensen die autisch zijn, is dit geen fijne uitspraak. “Uh.. wie is hier nou de autist”, vraag ik me dan af. Er zijn nog veel […]

Lees verder