Ja, ik wil effectiever leren!

Meer informatie
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header

Voortgezet onderwijs

Heeft je kind een achterstand opgelopen bij een of twee vakken? Snapt hij een bepaald onderdeel niet goed? Of heeft hij geen klik met de docent waardoor hij de uitleg onvoldoende meekrijgt? Dan is het fijn om bijlessen te volgen. Soms zijn een paar bijlessen voldoende om het daarna weer zelfstandig op te pakken. Maar het kan ook nodig zijn om langere tijd bijles te volgen.

Vakdocenten

Wij steken veel energie in het vinden van de juiste vakdocent. De juiste leraar kan het verschil maken. Dus, onze bijlesdocenten vinden het allen leuk hun kennis over te brengen en te zien hoe de studieresultaten stijgen mede dankzij hun hulp. Voor onderstaande vakken zijn bijlesdocenten beschikbaar. Ze zijn eerstegraads of tweedegraads bevoegd.

 • Duits
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Economie
 • M&O
 • Reken- en taaltoets

Tijdens de eerste les onderzoekt de vakdocent samen met je kind waar de nadruk op moet liggen.

Bijles Plus

Omdat het effect van de bijles vergroot wordt door de behandelde stof direct te oefenen, bieden wij alleen bijlessen aan met een extra uur huiswerkbegeleiding. Wij noemen deze Wij noemen deze gekoppelde vorm Bijles Plus. Zodra de bijles is afgelopen, kan je kind plaatsnemen in onze studieruimte. Daar neemt hij de lesstof nog eens door en kan hij het opgedragen huiswerk direct maken.

Rekentoets voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2013-2014 krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs te maken met een rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Leerlingen moeten goed kunnen rekenen binnen de volgende domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Wij bieden bijles aan ter voorbereiding op deze Rekentoets.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Bijles Plus pakket of over voorbereiding op de Rekentoets? Bel ons gerust: 06-12 25 73 53.

Nieuws

Iedereen is een beetje autistisch

“Wat een autist!” wordt weleens geroepen als iemand anders reageert of geen gewenste of verwachte reactie vertoont. Zo’n opmerking is meestal niet positief bedoeld. Voor mensen die autisch zijn, is dit geen fijne uitspraak. “Uh.. wie is hier nou de autist”, vraag ik me dan af. Er zijn nog veel […]

Lees verder